Giới thiệu

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần thiết bị xây dựng công nghiệp BC (BCEI) là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm và dịch vụ phụ tùng cho các ngành khai thác mỏ, sản xuất xi măng và xây dựng tại Việt Nam.

Chi tiết

Tiêu chí hoạt động

Chuyên môn hoá đối với từng lĩnh vực, đa dạng hoạt động kinh doanh, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng về kỹ thuật, phát trển công ty đồng thời nâng cao đời sống của từng cá nhân làm việc trong công ty.

Chi tiết

Niềm tin và giá trị cốt lõi

- Niềm tin là nền tảng hoạt động của chúng tôi, niềm tin đó được xây dựng bằng trách nhiệm, sự chân thật và thái độ phục vụ thân thiện với khách hàng.

Chi tiết