Tin nội bộ

BCEI được vinh danh Thương hiệu Việt Nam Vàng và Bản lĩnh doanh nhân thời hội nhập

Ngày 18/11/2015 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Công ty cổ phần thiết bị xây dựng công nghiệp BC (BCEI) vinh dự liên tiếp đón nhận 2 giải thưởng: "Bằng Thương hiệu Việt Nam Vàng” và “ Bằng Vinh danh Bản lĩnh Doanh Nhân thời hội nhập”

Chi tiết